Realizace programů : doplňkové programy - Agentura Říha: zábavné atrakce, firemní akce na klíč

TOP ATRAKCETOP ATRAKCE

NOVINKANOVINKA

Terénní expediční vozidlo Land Rover Santana

Nabízíme velice zajímavé zpestření Vaší akce zapůjčením terenního expedičního vozidla formou:

 • Stacionární využití (tématická atrakce)
 • Expozice s cestovatem
 • Expozice a jízdy v terénu s řidičem
 • Jízdy s řidičem v terénu

Realizace programů : doplňkové programy

K příležitosti dnů otevřených dveří, kulturních akcí pořádaných obcemi, volebních aktivit nebo dlouhodobých promotour spojených s předváděním produktů připravuje naše agentura ucelené programy. Charakter programů je vázán požadavky zadavatele, v rozsahu od dětských karnevalů po firemní outdoor.

Firemní dny

V rámci organizace akcí dle požadavků klienta zajišťujeme kompletní produkční služby. Krátkodobé jedno či dvoudenní akce představují nejširší spektrum realizací. Program je obvykle situován v prostředí mimo areál společnosti (letiště, vodní plochy, autodromy apod.), ale i v rámci omezených možností firemních prostorů lze zajistit netradiční aktivity a vhodně zvolenou skladbu programu.

Vícedenní produktové roadshow nebo volební tour jsou navzájem natolik odlišné zadanou specifikací, že je nemožné je jakkoliv kvantifikovat a každou z nich je nutné sestavit zvlášť.

Dětské programy

Níže uvedené programy představují ucelené zvýhodněné programy v rámci organizací jednodenních dětských akcí formou realizace na klíč.

Děti pod nenásilným vedením moderátora závodí, recitují, zpívají a tančí v soutěžích zařazovaných dle věkové skladby. Práce moderátora je interaktivní, založena na přímém kontaktu s dětmi a jejich rodiči. Je vhodný pro všechny věkové kategorie dětí.

Na Vaše přání jsme schopni obohatit program o různá vystoupení (zahrnutá do ceníku v pododdíle společenských akcí) nebo přizpůsobit charakter akce Vašemu přání. Spolupracující herecké uskupení disponuje potřebným kostýmovým a technickým zázemím pro tématické sladění programu.

Dětská show

Zábavný program  v rozsahu 6 hodin (možno upravit dle požadavků), vyplněný řadou soutěží pro děti i rodinné příslušníky, je moderovaný, ozvučený a doplněný dětskou diskotékou. Optimální počet zúčastněných dětí je cca 150 - 250 různého věku.

 • Součástí programu jsou následující atrakce: nafukovací hrad, surf simulátor, moucha, sumo ring, trampolína, horolezecká stěna, bungee running, moderátor a ozvučení
 • Plocha záboru činí minimálně 40 x 40 m
 • Celková cena akce: 49.900,- Kč + DPH
  mimo dopravy (2 vozidla) a cen pro vítěze v soutěžích.
Dětský den

Zábavný program  v rozsahu 4 hodin (možno upravit dle požadavků), vyplněný řadou soutěží pro děti i rodinné příslušníky, je moderovaný, ozvučený a doplněný dětskou diskotékou. Optimální počet zúčastněných dětí je cca 100 - 150 různého věku.

 • Mimo hlavní program jsou dětem k dispozici následující atrakce: nafukovací hrad, elektročtyřkolky, trampolína, dětské sumo, bungee running, moderátor a ozvučení.
 • Plocha záboru činí minimálně 20 x 30 m.
 • Celková cena akce: 29.900,-Kč + DPH
  mimo dopravy a cen pro vítěze v soutěžích.
Tržiště

Na ploše 15 x 15 m je sestavena kolekce cca 12 dětských soutěží s odpovídající obsluhou mladých osob zajištěných dodavatelem. Děti soutěží v disciplínách dle vlastního výběru o mince či kupony (vhodné pro umístění loga, názvu sponzora) pod názvem Chechtáky, Kredity, aj. v rámci získaných prostředků si samy vybírají a kupují v "Bazaru" odměny, zajištěné pořadatelem. Vhodné je množství sladkostí, menších reklamních předmětů, hraček.

 • Mezi oblíbené soutěže patří zejména chůze na chůdách, skládání obrázků, sestřelování předmětů proudem vody, slalom s pálkou a míčky, skákání na nafukovacích míčích apod.
 • Celková cena tržiště: 15.900,- Kč + DPH
  mimo dopravy a odměn do "Bazaru".
Agentura Říha
E-mail:

info@agenturariha.cz

René Šťastný

tel.: +420 603 110 950


DOPORUČENÁ ATRAKCE

Obří nafukovací hrady

nafukovací skákací hrad Ducháček

Velké skákací hrady jsou zábavné atrakce určené především pro děti. Skákací hrady jsou velmi oblíbené atrakce při nejrůznějších dětských akcích (dětské dny, poutě, sezónní slavnosti, zábavné programy, volební kampaně, firemní dny a další kulturní a společenské akce). Nafukovací hrady jsou vhodné pro 8 až 10 dětí ve věku do 11 let pod dozorem obsluhy.

VYZKOUŠEJTE!