Realizace programů : doplňkové programy - Agentura Říha: zábavné atrakce, firemní akce na klíč

TOP ATRAKCETOP ATRAKCE

NOVINKANOVINKA

Terénní expediční vozidlo Land Rover Santana

Nabízíme velice zajímavé zpestření Vaší akce zapůjčením terenního expedičního vozidla formou:

 • Stacionární využití (tématická atrakce)
 • Expozice s cestovatem
 • Expozice a jízdy v terénu s řidičem
 • Jízdy s řidičem v terénu

Realizace programů : doplňkové programy

K příležitosti dnů otevřených dveří, kulturních akcí pořádaných obcemi, volebních aktivit nebo dlouhodobých promotour spojených s předváděním produktů připravuje naše agentura ucelené programy. Charakter programů je vázán požadavky zadavatele, v rozsahu od dětských karnevalů po firemní outdoor.

Firemní dny

V rámci organizace akcí dle požadavků klienta zajišťujeme kompletní produkční služby. Krátkodobé jedno či dvoudenní akce představují nejširší spektrum realizací. Program je obvykle situován v prostředí mimo areál společnosti (letiště, vodní plochy, autodromy apod.), ale i v rámci omezených možností firemních prostorů lze zajistit netradiční aktivity a vhodně zvolenou skladbu programu.

Vícedenní produktové roadshow nebo volební tour jsou navzájem natolik odlišné zadanou specifikací, že je nemožné je jakkoliv kvantifikovat a každou z nich je nutné sestavit zvlášť.

Dětské programy

Níže uvedené programy představují ucelené zvýhodněné programy v rámci organizací jednodenních dětských akcí formou realizace na klíč.

Děti pod nenásilným vedením moderátora závodí, recitují, zpívají a tančí v soutěžích zařazovaných dle věkové skladby. Práce moderátora je interaktivní, založena na přímém kontaktu s dětmi a jejich rodiči. Je vhodný pro všechny věkové kategorie dětí.

Na Vaše přání jsme schopni obohatit program o různá vystoupení (zahrnutá do ceníku v pododdíle společenských akcí) nebo přizpůsobit charakter akce Vašemu přání. Spolupracující herecké uskupení disponuje potřebným kostýmovým a technickým zázemím pro tématické sladění programu.

Dětská show

Zábavný program  v rozsahu 6 hodin (možno upravit dle požadavků), vyplněný řadou soutěží pro děti i rodinné příslušníky, je moderovaný, ozvučený a doplněný dětskou diskotékou. Optimální počet zúčastněných dětí je cca 150 - 250 různého věku.

 • Součástí programu jsou následující atrakce: nafukovací hrad, surf simulátor, moucha, sumo ring, trampolína, horolezecká stěna, bungee running, moderátor a ozvučení
 • Plocha záboru činí minimálně 40 x 40 m
 • Celková cena akce: 49.900,- Kč + DPH
  mimo dopravy (2 vozidla) a cen pro vítěze v soutěžích.
Dětský den

Zábavný program  v rozsahu 4 hodin (možno upravit dle požadavků), vyplněný řadou soutěží pro děti i rodinné příslušníky, je moderovaný, ozvučený a doplněný dětskou diskotékou. Optimální počet zúčastněných dětí je cca 100 - 150 různého věku.

 • Mimo hlavní program jsou dětem k dispozici následující atrakce: nafukovací hrad, elektročtyřkolky, trampolína, dětské sumo, bungee running, moderátor a ozvučení.
 • Plocha záboru činí minimálně 20 x 30 m.
 • Celková cena akce: 29.900,-Kč + DPH
  mimo dopravy a cen pro vítěze v soutěžích.
Tržiště

Na ploše 15 x 15 m je sestavena kolekce cca 12 dětských soutěží s odpovídající obsluhou mladých osob zajištěných dodavatelem. Děti soutěží v disciplínách dle vlastního výběru o mince či kupony (vhodné pro umístění loga, názvu sponzora) pod názvem Chechtáky, Kredity, aj. v rámci získaných prostředků si samy vybírají a kupují v "Bazaru" odměny, zajištěné pořadatelem. Vhodné je množství sladkostí, menších reklamních předmětů, hraček.

 • Mezi oblíbené soutěže patří zejména chůze na chůdách, skládání obrázků, sestřelování předmětů proudem vody, slalom s pálkou a míčky, skákání na nafukovacích míčích apod.
 • Celková cena tržiště: 15.900,- Kč + DPH
  mimo dopravy a odměn do "Bazaru".
Agentura Říha
E-mail:

info@agenturariha.cz

René Šťastný

tel.: +420 603 110 950


DOPORUČENÁ ATRAKCE

Mobilní horolezecká stěna

Mobilní horolezecká stěna je zábavná i sportovní atrakce určená k prověření síly a obratnosti účastníků. Lezci jsou jištěni v horolezeckém úvazku obsluhou. Výška mobilní stěny je 5 m a úkolem účasníka je vyšplhat až nahoru s pomocí cca 30ti úchytů připevněných na kolmé stěně a pak slézt zpět dolů.

VYZKOUŠEJTE!